Hành trình phổ biến & thời gian

HÀNH TRÌNH

 CHUYẾN TÀU/ NGÀY

 THỜI GIAN ĐI TÀU

THỜI GIAN ĐI MÁY BAY

HỜI GIAN ĐI XE

Amsterdam - Brussels

12

1h 50 phút

4h 15 phút

2h 21 phút

Amsterdam - Frankfurt

5

3h 56 phút

4h 40 phút

4h 37 phút

Amsterdam - Paris

9

3h 17 phút

4h 45 phút

5h 16 phút

Avignon  - Paris

18

2h 40 phút

NA

7h 24 phút

Barcelona - Madrid

18

2h 30 phút

4h 50 phút

6h 26 phút

Berlin - Frankfurt

15

4h 10 phút

4h 45 phút

5h 32 phút

Brussels - Frankfurt

4

2h 59 phút

4h 35 phút

4h 08 phút

Brussels - London***

7

2h 01 phút

4h 40 phút

4h 31 phút

Brussels - Paris

23

1h 22 phút

NA

3h 10 phút

Bordeaux - Paris

23

3h 15 phút

4h 40 phút

5h 40 phút

Edinburgh  - London

19

4h 19 phút

4h 45 phút

7h 40 phút

Florence  - Milan

40

1h 53 phút

NA

3h 19 phút

Florence  - Rome

43

1h 20 phút

4h 20 phút

3h 04 phút

Frankfurt - Munich

16

3h 15 phút

4h 30 phút

4hh  23 phút

Frankfurt - Paris

5

3h 49 phút

4h 50 phút

6h 02 phút

Geneva - Paris

8

3h 07 phút

4h 35 phút

5h 56 phút

London - Paris ***

14

2h 15 phút

4h 45 phút

5h 38 phút

Lyon - Paris

27

1h 58 phút

4h 30 phút

5h 07 phút

Madrid - Seville

18

2h 20 phút

4h 35 phút

5h 01 phút

Marseille  - Paris

15

3h 05 phút

4h 50 phút

7h 33 phút

Milan - Venice

18

2h 23 phút

NA

2h 46 phút

Milan - Zurich

6

3h 41 phút

4h 25 phút

3h 19 phút

Amsterdam - Brussels

41

1h 08 phút

NA

2h 20 phút

Amsterdam - Frankfurt

7

3h 09 phút

NA

6h 41 phút

Amsterdam - Paris

15

2h 17 phút

4h 30 phút

4h 55 phút

Avignon  - Paris

6

4h 03 phút

4h 45 phút

6h 38 phút

Barcelona - Madrid

23

3h 45 phút

4h 30 phút

5h 17 phút

** Bao gồm thời gian transfer và check – in

*** Thêm 10-30 phút thời gian check – in lên tàu

Kết nối chúng tôi qua

kết nối Facebook  kết nối Twitter  kết nối Google Plus  kết nối You Tube
Chấp nhận thanh toán
Thanh toán

Đăng ký nhận tin

Hỗ trợ khách hàng
ĐT: (+84-28) 38 22 77 55