Sản phẩm Rail Europe

Vé một chặng (point-to-point): giúp bạn dễ dàng đi lại giữa hai thành phố đã được xác định trước.

Vé nhiều chặng (passes): cho phép bạn đi lại không giới hạn trên mạng lưới đường sắt với số quốc gia và số lượng ngày đi được xác định trước. Passes bao gồm các loại chính:
  1. The Eurail Global Pass: Du khách tự do khám phá 28 nước taị Châu Âu
  2. Eurail Select Passes: Du khách có thể chọn 03 hoặc 04 nước tại Châu Âu để du lịch.Regional Passes: Du khách có thể chọn 02 quốc gia theo vùng lãnh thổ quy định.
  3. One Country Passes: Du khách có thể đến bất kỳ điểm nào trong 01 quốc gia mà du khách đã chọn để tham quan.

Kết nối chúng tôi qua

kết nối Facebook  kết nối Twitter  kết nối Google Plus  kết nối You Tube
Chấp nhận thanh toán
Thanh toán

Đăng ký nhận tin

Hỗ trợ khách hàng
ĐT: (+84-28) 38 22 77 55